Passersystem

Passersystem

Huvudskälet till att välja ett passersystem är ökad kontroll av tillträde till utvalda utrymmen samt den ökade säkerheten. I kombination med ett smidigt handhavande för användaren och den enkla administrationen. Detta gör passersystem till det självklara valet för majoriteten av våra kunder.

Vi levererar och underhåller alla sorters passersystem.

Allt från den enskilda dörren på kontoret till stora fastighetslösningar. Ett passersystem öppnar inte bara dörrar, vi bygger system som integrerar olika miljöer och funktioner.

I flerfamiljshus och kontorsfastigheter kopplas porttelefoner i entréportarna samman med kortläsare på källardörrar och cykelrum.

Digitala bokningstavlor installeras för tvättstugor, föreningslokaler och andra bokningsobjekt. En annan vanlig produkt i dessa fastigheter är trapphustavlor och postboxar.

I ett passersystem kan många olika komponenter ingå. Prata med oss så guidar vi dig rätt!

Många skäl till att välja passersystem

  • Driftsäkerhet och livslängd
  • Utbyggnadsbart
  • Flexibilitet och mångsidighet
  • Enkel administration
  • Hög säkerhet

Serviceavtal

Serviceavtal med regelbundna kontroller av samtliga funktioner, för ökad säkerhet och livslängd

Läs mer här!

Hosting

Våra hostingavtal ger kunden en säker och problemfri databashantering. Drift, underhåll och backup hanteras av oss

Kontakta oss så berättar vi mer

Några av de leverantörer vi jobbar med är!