Dörrautomatik

Dörrautomatik

En automatiserad dörr är en enkel dörr.

Med en dörrautomatik underlättas passering till och från er fastighet. Det är dels en bekvämlighet vid passage genom en dörr, men framför allt möjliggör en dörrautomatik en smidig in- och utpassering för alla behöriga personer, oavsett förutsättningar eller funktionsnedsättning.

Varför väljer man att installera en dörrautomatik

  • Dörren öppnas smidigt när du ska passera en dörr med exempelvis en barnvagn
  • Skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • Trygg och säker öppning och stängning av dörrar
  • Uppfylla de regler och krav som ställs på arbetsplatser och bostadsfastigheter.

Brandbergens Låshörna levererar och underhåller dörrautomatiker för både slagdörrar och skjutdörrar. Vi är stolta över att kunna säga att vi arbetar med alla på marknaden förekommande fabrikat.

Serviceavtal

Serviceavtal med regelbundna kontroller av samtliga funktioner, för ökad säkerhet och livslängd. Samt uppfyllande av kraven i EN:16005 samt garanti.

Läs mer här!

Projektering

Vi har lång erfarenhet av projektering och utförande av komplicerade dörrmiljöer.

Läs mer här

Några av de leverantörer vi jobbar med är!