Låssystem

Låssystem

Mekaniska Låssystem

Ett mekaniskt låssystem är standarden för en säker fastighet, kontor eller bostad.

Stora fördelar med att välja ett mekaniskt låssystem

  • Mycket låg initialkostnad
  • Hög säkerhet med godkända cylindrar
  • Patentskyddade nycklar försvårar obehörig nyckelkopiering
  • Med moderna mekaniska låssystem kan nycklar spärras när de försvinner
  • Lång livslängd

Digitala Låssystem

Ett digitalt låssystem ökar kontrollen på nycklar och förenklar hanteringen i vardagen.

Fördelarna med digitala låssystem är många:

  • Kostnadseffektiv och mångsidigt
  • Digitala nycklar kan spärras vilket upprätthåller säkerheten och bidrar till färre kostsamma låsbyten.
  • En digital nyckel kan programmeras för tillträde till enstaka dörrar.

Serviceavtal

Serviceavtal med regelbundna kontroller av samtliga funktioner, för ökad säkerhet och livslängd

Läs mer här!

Projektering

Vi har lång erfarenhet av projektering av komplicerade låssystem.

Läs mer här!

Några av de leverantörer vi jobbar med är!