Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Tradition, rutin och säkerhet… Brandbergens Låshörna AB´s kvalitetspolicy utgår från våra kunders behov av professionellt utförda installationer inom vårt verksamhetsområde. Genom traditionella arbetsmetoder, noga utvalda leverantörer och genomarbetade rutiner, levererar vi produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Våra kunder ska känna sig trygga med punktliga och säkra leveranser.

Kundunika lösningar med hög standard… Vårt mål är att projektera och leverera felfria säkerhetslösningar som uppfyller de normer och krav som ställs i varje enskilt fall. Vi utforskar nya möjligheter och produkter, samtidigt som vi arbetar aktivt med standarder och normer inom branschen. Att konsultera kunden med den för dem bästa lösningen är lika självklart som att följa lagar och förordningar.

Alla har ansvar… Montörer hos Brandbergens Låshörna skall besitta tillräcklig kompetens för att projektera, installera och utföra service av våra produkter. Vår höga kvalitet uppnås genom personligt ansvar och tack vare intern utveckling och externa utbildningar höjer vår personal kontinuerligt sin kompetens.

Förbättring… Brandbergens Låshörna strävar efter ständig förbättring. Vi vill vara våra kunders bästa alternativ i valet av entreprenör. Alla fel och brister som upptäcks av oss, våra underleverantörer eller kunder granskas och utvärderas. Erfarenheterna vi lär, ger oss nya och bättre möjligheter att hantera kommande kunder och objekt.