Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår verksamhet. Brandbergens Låshörna AB värnar om en globalt hållbar miljöutveckling. Inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat strävar vi efter att förminska de effekter vår verksamhet har på miljön. Vi väljer i första hand leverantörer och samarbetspartners som aktivt jobbar för att minska sin negativa miljöpåverkan.

Vår personal skall vara väl insatt i och arbeta aktivt för att främja vårt miljöarbete. Varje medarbetare bär en del av ansvaret och ska förstå den miljöpåverkan det egna arbetet leder till.

Brandbergens Låshörna´s miljöarbete ska ständigt förbättras genom kontinuerligt reviderade miljömål. Vårt miljöengagemang görs trovärdigt genom att vi arbetar mot en certifiering enligt SS-EN ISO 14001. Vi följer föreskrifter i lagar och förordningar som berör vårt arbete.