Installation och montage

Installation och montage

Vi på Brandbergens Låshörna har sedan starten specialiserat oss på att installera och montera allt som rör en säker dörrmiljö. Vi har under åren utvecklat vårt koncept och alltid strävat efter att kunna leverera en helhetslösning som tar hänsyn till funktion, säkerhet och ekonomi.

Våra låssmeder och säkerhetstekniker skall besitta tillräcklig kompetens för att projektera, installera och utföra service av våra produkter. Vår höga kvalitet uppnås genom personligt ansvar och tack vare intern utveckling och externa utbildningar höjer vår personal kontinuerligt sin kompetens.

Brandbergens Låshörna strävar efter ständig förbättring. Vi vill vara våra kunders bästa alternativ i valet av säkerhetsleverantör. Alla fel och brister som upptäcks av oss, våra underleverantörer eller kunder granskas och utvärderas. Erfarenheterna vi lär, ger oss nya och bättre möjligheter att hantera kommande kunder och objekt.


Låssystem

Mekaniska Låssystem

Ett mekaniskt låssystem är standarden för en säker fastighet, kontor eller bostad.

Stora fördelar med att välja ett mekaniskt låssystem

 • Mycket låg initialkostnad
 • Hög säkerhet med godkända cylindrar
 • Patentskyddade nycklar försvårar obehörig nyckelkopiering
 • Med moderna mekaniska låssystem kan nycklar spärras när de försvinner
 • Lång livslängd

Digitala Låssystem

Ett digitalt låssystem ökar kontrollen på nycklar och förenklar hanteringen i vardagen.

Fördelarna med digitala låssystem är många:

 • Kostnadseffektiv och mångsidigt
 • Digitala nycklar kan spärras vilket upprätthåller säkerheten och bidrar till färre kostsamma låsbyten.
 • En digital nyckel kan programmeras för tillträde till enstaka dörrar.

Serviceavtal

Serviceavtal med regelbundna kontroller av samtliga funktioner, för ökad säkerhet och livslängd

Läs mer här!

Projektering

Vi har lång erfarenhet av projektering av komplicerade låssystem.

Läs mer här!

Några av de leverantörer vi jobbar med är!


Passersystem

Huvudskälet till att välja ett passersystem är ökad kontroll av tillträde till utvalda utrymmen samt den ökade säkerheten. I kombination med ett smidigt handhavande för användaren och den enkla administrationen. Detta gör passersystem till det självklara valet för majoriteten av våra kunder.

Vi levererar och underhåller alla sorters passersystem.

Allt från den enskilda dörren på kontoret till stora fastighetslösningar. Ett passersystem öppnar inte bara dörrar, vi bygger system som integrerar olika miljöer och funktioner.

I flerfamiljshus och kontorsfastigheter kopplas porttelefoner i entréportarna samman med kortläsare på källardörrar och cykelrum.

Digitala bokningstavlor installeras för tvättstugor, föreningslokaler och andra bokningsobjekt. En annan vanlig produkt i dessa fastigheter är trapphustavlor och postboxar.

I ett passersystem kan många olika komponenter ingå. Prata med oss så guidar vi dig rätt!

Många skäl till att välja passersystem

 • Driftsäkerhet och livslängd
 • Utbyggnadsbart
 • Flexibilitet och mångsidighet
 • Enkel administration
 • Hög säkerhet

Serviceavtal

Serviceavtal med regelbundna kontroller av samtliga funktioner, för ökad säkerhet och livslängd

Läs mer här!

Hosting

Våra hostingavtal ger kunden en säker och problemfri databashantering. Drift, underhåll och backup hanteras av oss

Kontakta oss så berättar vi mer

Några av de leverantörer vi jobbar med är!


Dörrautomatik

En automatiserad dörr är en enkel dörr.

Med en dörrautomatik underlättas passering till och från er fastighet. Det är dels en bekvämlighet vid passage genom en dörr, men framför allt möjliggör en dörrautomatik en smidig in- och utpassering för alla behöriga personer, oavsett förutsättningar eller funktionsnedsättning.

Varför väljer man att installera en dörrautomatik

 • Dörren öppnas smidigt när du ska passera en dörr med exempelvis en barnvagn
 • Skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Trygg och säker öppning och stängning av dörrar
 • Uppfylla de regler och krav som ställs på arbetsplatser och bostadsfastigheter.

Brandbergens Låshörna levererar och underhåller dörrautomatiker för både slagdörrar och skjutdörrar. Vi är stolta över att kunna säga att vi arbetar med alla på marknaden förekommande fabrikat.

Serviceavtal

Serviceavtal med regelbundna kontroller av samtliga funktioner, för ökad säkerhet och livslängd. Samt uppfyllande av kraven i EN:16005 samt garanti.

Läs mer här!

Projektering

Vi har lång erfarenhet av projektering och utförande av komplicerade dörrmiljöer.

Läs mer här

Några av de leverantörer vi jobbar med är!