FÖRETAGET

Företaget

Brandbergens Låshörna AB projekterar, installerar och underhåller låssystem, lås- och larmanläggningar, dörrstängare och dörrautomatiker samt anläggningar för passerkontroll och tvättbokning. Vi är ett av SLR (Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund) auktoriserat företag som grundades 1985. Vi innehar licenser för att arbeta med samtliga låsfabrikanter. Våra kunder finns bland företag, kommuner och privatpersoner. Vi har sedan 1996 varit samarbetspartner för polis och försäkringsbolag vid bildandet av Grannsamverkans- föreningar. Vår affärsidé är att erbjuda kunden den bästa tänkbara lösningen både vad gäller säkerhet och ekonomi.

 

Kvalitetspolicy

Tradition, rutin och säkerhet… Brandbergens Låshörna AB´s kvalitetspolicy utgår från våra kunders behov av professionellt utförda installationer inom vårt verksamhetsområde. Genom traditionella arbetsmetoder, noga utvalda leverantörer och genomarbetade rutiner, levererar vi produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Våra kunder ska känna sig trygga med punktliga och säkra leveranser.

Kundunika lösningar med hög standard… Vårt mål är att projektera och leverera felfria säkerhetslösningar, som uppfyller de normer och krav som ställs i varje enskilt fall. Vi utforskar nya möjligheter och produkter, samtidigt som vi arbetar aktivt med standarder och normer inom branschen. Att konsultera kunden med den för dem bästa lösningen är lika självklart som att följa lagar och förordningar.

Alla har ansvar… Montörer hos Brandbergens Låshörna skall besitta tillräcklig kompetens för att projektera, installera och utföra service av våra produkter. Vår höga kvalitet uppnås genom personligt ansvar och tack vare intern utveckling och externa utbildningar höjer vår personal kontinuerligt sin kompetens.

Förbättring… Brandbergens Låshörna strävar efter ständig förbättring. Vi vill vara våra kunders bästa alternativ i valet av entreprenör. Alla fel och brister som upptäcks av oss, våra underleverantörer eller kunder granskas och utvärderas. Erfarenheterna vi lär, ger oss nya och bättre möjligheter att hantera kommande kunder och objekt.

 

Miljöpolicy

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår verksamhet. Brandbergens Låshörna AB värnar om en globalt hållbar miljöutveckling. Inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat strävar vi efter att förminska de effekter vår verksamhet har på miljön. Vi väljer i första hand leverantörer och samarbetspartners som aktivt jobbar för att minska sin negativa miljöpåverkan.

Vår personal skall vara väl insatt i och arbeta aktivt för att främja vårt miljöarbete. Varje medarbetare bär en del av ansvaret och ska förstå den miljöpåverkan det egna arbetet leder till.

Brandbergens Låshörna´s miljöarbete ska ständigt förbättras genom kontinuerligt reviderade miljömål. Vårt miljöengagemang görs trovärdigt genom att vi arbetar mot en certifiering enligt SS-EN ISO 14001. Vi följer föreskrifter i lagar och förordningar som berör vårt arbete.

Medlem i Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.

Kontakt

Telefon: 08 777 11 11

Epost: info@lashornan.se

Besöksadress

Brandbergens Låshörna AB

Träffgatan 1

136 44 HANDEN

Postadress

Brandbergens Låshörna AB

Box 3059

136 03 HANINGE